Invordering

Het kantoor van Mr De Groof houdt zich sinds verscheidene jaren bezig met het invorderen van facturen, maar in de meest brede zin van het woord.

Iedereen, van de man of vrouw die een overeenkomst sluit met de buren voor wat de verkoop van een tweedehandstoestel betreft, over de verhuurder van appartementen of studentenkoten tot de grotere bedrijven, wordt al eens geconfronteerd met wanbetalingen.

Dan is er de keuze om dat zelf te trachten op te lossen (wat soms een frustrerende en tijdrovende bezigheid is) of dit in handen te geven van het kantoor De Groof dat u met raad en daad zal bijstaan. En dan gaat dat niet alleen over het verleden, voor wat oude vervallen facturen of reeds lang verschuldigde huurgelden betreft, maar ook over de toekomst, namelijk hoe vermijden dat de bedragen teveel oplopen, dat een huurder het pand niet wilt verlaten zich beroepend op één of ander artikel, hoe ervoor zorgen dat wanbetalers intresten en schadebeding betalen door het opstellen of aanpassen van de algemene voorwaarden.

Mr. De Groof, door het feit van zijn mobiliteit en veelvuldige bezoeken aan de belangrijkste rechtbanken van het land, kent de gewoontes en de rechtspraak van deze verschillende rechtbanken, zodat hij kan anticiperen op het al dan niet toekennen van schadevergoedingen en dergelijke en de afbetalingstermijnen die al dan niet door de rechtbanken worden toegekend. De samenwerking van het kantoor met de cliënten is cruciaal in de voorbereiding van een invorderingsdossier en de bedoeling is vooral een zo volledig mogelijk dossier te ontvangen waarbij identiteit, facturen, bestelbons, aanmaningen, betalingsbeloftes, bewijzen van gedeeltelijke betalingen,… belangrijk zijn.

Vanaf het moment dat een dossier op het kantoor van Mr. De Groof komt, wordt onmiddellijk een intrestberekening gedaan, rekening houdend met de al dan niet voor handen zijnde algemene voorwaarden van de cliënt. Een aanmaning wordt verzonden en bij betaling worden de bedragen aan de cliënt doorgestort. Bij niet-betaling wordt overgegaan, na akkoord van de cliënt (veel hangt soms af van de hoegrootheid van het bedrag), tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbanken.

Het streefdoel is een stipte opvolging van de dossiers waarbij met een rappelagenda wordt gewerkt die regelmatig erop wijst dat iets dient te worden ondernomen. Ook nadat uiteindelijk een vonnis wordt bekomen en de deurwaarder wordt belast met de uitvoering (gedwongen inning) van betreffend vonnis, wordt het dossier op kantoor gevolgd en wordt regelmatig geïnformeerd bij de instrumenterende deurwaarder naar de stand van het dossier.
Mr. De Groof werkt samen met één deurwaarderskantoor waarmee een permanent contact is en dat zelf met correspondenten werkt. Zo is de persoonlijke aanpak van het kantoor ook merkbaar in de samenwerking met andere kantoren en met deurwaarderskantoren. De cliënt kan steeds contact opnemen met het kantoor om de stand van het dossier te kennen. De kosten en erelonen van de invordering worden in onderling overleg besproken, er wordt met forfaits, soms met het systeem van prestaties, soms met procenten,… gewerkt, rekening houdend met de hoeveelheid dossiers, met de hoegrootheid van het bedrag, enz. Zeker is dat de transparantie van het kantoor ook wordt weerspiegeld in deze materie.

Advies

In dit onderdeel van het kantoor van Mr. De Groof komt het polyvalente karakter van deze jonge advocaat nog het meest naar voor.
Elk probleem dat wordt voorgelegd, kan een antwoord krijgen en het kantoor kan daarvoor bogen op heel wat ervaring.

- Er dient een contract te worden opgesteld?

- Geen enkel geval wordt zomaar van tafel geveegd als zijnde “dit is mijn specialiteit niet”, want waar een wil is, is een weg en bovendien werkt Mr De Groof daar waar nodig is, samen met gespecialiseerde collega’s met wie hij een goede band heeft.

- Samen met Mr. De Groof wordt uitvoerig vergaderd over de onderdelen van dit contract, over de bedoelingen, over de te vermijden valkuilen, over de voorgesprekken tussen partijen en wat die hebben opgeleverd.
Dan wordt binnen de wet ook nagegaan wat de mogelijkheden zijn.

Er wordt een voorontwerp opgesteld dat eerst met de cliënt wordt besproken en dat daarna wordt voorgelegd aan de andere partij(en). Voorbeelden kunnen worden gevonden bij het cliënteel van Mr. De Groof dat onder andere kan worden gevonden in de kledingsector, de amusementssector, de voedingssector, dus iedere maal wordt op maat gekeken naar het karakter van de cliënt, zijn doelgroep, zijn inhoud…
- Er dient een voorstel te worden gemaakt aan een tegenpartij, een werknemer, een werkgever? Er dient over een aanbod te worden gebrainstormd?
Ook hier worden weer alle mogelijkheden bekeken en wordt de beste oplossing naar voren gebracht. Er wordt ook rekening gehouden met het anticiperen (ook in geval van opstellen van een contract) op en voorkomen van problemen.
Vaak is dit iets wat over het hoofd wordt gezien en komen mensen al te vaak bij een advocaat terecht waar dat had kunnen worden vermeden.
Beter “voorkomen dan genezen” is het motto van het advocatenkantoor. Voor procedure om de procedure moet men hier niet zijn.
Alle takken van het recht en van de maatschappij in het algemeen kunnen worden aangehaald en samen wordt er naar oplossingen gezocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *