Adviezen

In dit onderdeel van het kantoor van Mr. De Groof komt het polyvalente karakter van deze jonge advocaat nog het meest naar voor.
Elk probleem dat wordt voorgelegd, kan een antwoord krijgen en het kantoor kan daarvoor bogen op heel wat ervaring.

  • Er dient een contract te worden opgesteld?
  • Geen enkel geval wordt zomaar van tafel geveegd als zijnde “dit is mijn specialiteit niet”, want waar een wil is, is een weg en bovendien werkt Mr De Groof daar waar nodig is, samen met gespecialiseerde collega’s met wie hij een goede band heeft.
  • Samen met Mr. De Groof wordt uitvoerig vergaderd over de onderdelen van dit contract, over de bedoelingen, over de te vermijden valkuilen, over de voorgesprekken tussen partijen en wat die hebben opgeleverd.
    Dan wordt binnen de wet ook nagegaan wat de mogelijkheden zijn.
  • Er wordt een voorontwerp opgesteld dat eerst met de cliënt wordt besproken en dat daarna wordt voorgelegd aan de andere partij(en). Voorbeelden kunnen worden gevonden bij het cliënteel van Mr. De Groof dat onder andere kan worden gevonden in de kledingsector, de amusementssector, de voedingssector, dus iedere maal wordt op maat gekeken naar het karakter van de cliënt, zijn doelgroep, zijn inhoud…
  • Er dient een voorstel te worden gemaakt aan een tegenpartij, een werknemer, een werkgever? Er dient over een aanbod te worden gebrainstormd? Ook hier worden weer alle mogelijkheden bekeken en wordt de beste oplossing naar voren gebracht. Er wordt ook rekening gehouden met het anticiperen (ook in geval van opstellen van een contract) op en voorkomen van problemen.

Vaak is dit iets wat over het hoofd wordt gezien en komen mensen al te vaak bij een advocaat terecht waar dat had kunnen worden vermeden.

Beter “voorkomen dan genezen” is het motto van het advocatenkantoor. Voor procedure om de procedure moet men hier niet zijn.

Alle takken van het recht en van de maatschappij in het algemeen kunnen worden aangehaald en samen wordt er naar oplossingen gezocht.