email Disclaimer

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Advocaat De Groof zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Advocaat De Groof geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Advocaat De Groof u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Advocaat De Groof u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiƫren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).