Familierecht

Uiteraard is dit bij de “bevolking” helaas één van de meest gekende takken van het recht, vooral omdat zoveel mensen rechtstreeks worden geconfronteerd met vooral:

1. Echtscheidingen

Wanneer u met een echtscheiding wordt geconfronteerd staat u voor verschillende belangrijke beslissingen inzake procedures, fiscale en sociale implicaties. Meestal is een echtscheiding zeer emotioneel en bent u vaak in de onmogelijkheid om juiste beslissingen te nemen. Het kantoor van Mr De Groof tracht u op de best mogelijke manier hierin bij te staan.
Iedere situatie is anders en ieder geval is uniek. Daarom bekijkt Mr. De Groof met de cliënten op welke wijze hij iets in hun situatie kan betekenen.
Het kantoor kan u helpen met verschillende zaken, van advies tot en met het voorbereiden en het voeren van alle noodzakelijke procedures. Zo antwoorden we op vragen over onderhoudsgeld (tijdens en na de procedure echtscheiding), het omgangsrecht/hoederecht over de kinderen, de vereffening en verdeling, de kostprijs en de te verwachten duur van de procedures en verdere afhandeling,... Heel wat tijd wordt vaak gespendeerd om de cliënt vertrouwd te maken met de basisbegrippen van het echtscheidingsrecht. Het hoeft niet gezegd en herhaald te worden dat, wanneer een echtscheiding onafwendbaar is, een overeenkomst de meest menselijke, de meest aangewezen en vaak ook de voordeligste wijze is om tot een echtscheiding te komen. Spijtig genoeg is dit vaak niet de meest haalbare oplossing en moeten mensen de weg van de procedure bewandelen om welke reden dan ook. Ons Belgisch rechtssysteem kent drie grote vormen van echtscheiding.

2. Echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting

Mr. De Groof adviseert u welke feiten in uw geval in aanmerking kunnen worden genomen en hij helpt u het bewijs ervan te verzamelen.
Hij kan u gedurende de hele procedure vertegenwoordigen en u hoeft niet persoonlijk te verschijnen.
De duur van de procedure is zeer uiteenlopend en afhankelijk van het gemak of de moeilijkheid bij het staven van de ingeroepen feiten (geschrift, getuigen, bekentenis, vermoedens, deskundigenonderzoek, persoonlijke verschijning, foto's). Hij adviseert u uiteraard omtrent uw mogelijkheden om de feiten te bewijzen.

3. Echtscheiding door onderlinge toestemming

De onderlinge en volgehouden toestemming van de echtgenoten, uitgedrukt volgens de wet, waarna de rechter de echtscheiding uitspreekt.
Duur van de procedure: maximaal 6 à 7 maanden
Er dient een akkoord te worden bereikt met de "ex"-partner over zowel de familiale als vermogensrechtelijke gevolgen van de echtscheiding.
Mr. De Groof adviseert u nopens de inhoud van de overeenkomst en staat u bij tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de overeenkomst.
Hij doet het nodige om het verzoekschrift op te stellen, te ondertekenen en de procedure bij de rechtbank in goede banen te leiden.

4. Echtscheiding door 1 jaar feitelijke scheiding

Schuldloze vorm van echtscheiding in geval van langdurige feitelijke scheiding.
Ononderbroken gescheiden verblijf gedurende twee jaar is vereist.
Duurzame ontwrichting van het huwelijk.
Mr De Groof kan u meedelen of u de voorwaarden vervult om deze vorm van echtscheiding aan te gaan.
Duur van de procedure: meestal vrij kort (3 tot 5 maanden) indien het bewijs van de feitelijke scheiding voorhanden is.
Procedure identiek aan de procedure op grond van fouten, doch meestal sneller.

Ook andere takken van het familierecht komen aan bod op het kantoor van Mr. De Groof:

  • erfrecht
  • jeugdrecht
  • familiaal vermogensrecht in de brede zin van het woord
  • adoptie
  • erkenning
  • naamsveranderingen en voornaamsveranderingen (reeds verscheidene dossiers met succes afgerond)

Steeds wordt vooral de menselijke kant bekeken. Dat is het belangrijkste.

Dat mensen voelen dat ze als mensen worden bekeken en behandeld en niet als een dossiernummer…