Invordering

Het kantoor van Mr De Groof houdt zich sinds verscheidene jaren bezig met het invorderen van facturen, maar in de meest brede zin van het woord.

Iedereen, van de man of vrouw die een overeenkomst sluit met de buren voor wat de verkoop van een tweedehandstoestel betreft, over de verhuurder van appartementen of studentenkoten tot de grotere bedrijven, wordt al eens geconfronteerd met wanbetalingen.

Dan is er de keuze om dat zelf te trachten op te lossen (wat soms een frustrerende en tijdrovende bezigheid is) of dit in handen te geven van het kantoor De Groof dat u met raad en daad zal bijstaan. En dan gaat dat niet alleen over het verleden, voor wat oude vervallen facturen of reeds lang verschuldigde huurgelden betreft, maar ook over de toekomst, namelijk hoe vermijden dat de bedragen teveel oplopen, dat een huurder het pand niet wilt verlaten zich beroepend op één of ander artikel, hoe ervoor zorgen dat wanbetalers intresten en schadebeding betalen door het opstellen of aanpassen van de algemene voorwaarden.

Mr. De Groof, door het feit van zijn mobiliteit en veelvuldige bezoeken aan de belangrijkste rechtbanken van het land, kent de gewoontes en de rechtspraak van deze verschillende rechtbanken, zodat hij kan anticiperen op het al dan niet toekennen van schadevergoedingen en dergelijke en de afbetalingstermijnen die al dan niet door de rechtbanken worden toegekend. De samenwerking van het kantoor met de cliënten is cruciaal in de voorbereiding van een invorderingsdossier en de bedoeling is vooral een zo volledig mogelijk dossier te ontvangen waarbij identiteit, facturen, bestelbons, aanmaningen, betalingsbeloftes, bewijzen van gedeeltelijke betalingen,… belangrijk zijn.

Vanaf het moment dat een dossier op het kantoor van Mr. De Groof komt, wordt onmiddellijk een intrestberekening gedaan, rekening houdend met de al dan niet voor handen zijnde algemene voorwaarden van de cliënt. Een aanmaning wordt verzonden en bij betaling worden de bedragen aan de cliënt doorgestort. Bij niet-betaling wordt overgegaan, na akkoord van de cliënt (veel hangt soms af van de hoegrootheid van het bedrag), tot dagvaarding voor de bevoegde rechtbanken.

Het streefdoel is een stipte opvolging van de dossiers waarbij met een rappelagenda wordt gewerkt die regelmatig erop wijst dat iets dient te worden ondernomen. Ook nadat uiteindelijk een vonnis wordt bekomen en de deurwaarder wordt belast met de uitvoering (gedwongen inning) van betreffend vonnis, wordt het dossier op kantoor gevolgd en wordt regelmatig geïnformeerd bij de instrumenterende deurwaarder naar de stand van het dossier.
Mr. De Groof werkt samen met één deurwaarderskantoor waarmee een permanent contact is en dat zelf met correspondenten werkt. Zo is de persoonlijke aanpak van het kantoor ook merkbaar in de samenwerking met andere kantoren en met deurwaarderskantoren. De cliënt kan steeds contact opnemen met het kantoor om de stand van het dossier te kennen. De kosten en erelonen van de invordering worden in onderling overleg besproken, er wordt met forfaits, soms met het systeem van prestaties, soms met procenten,… gewerkt, rekening houdend met de hoeveelheid dossiers, met de hoegrootheid van het bedrag, enz. Zeker is dat de transparantie van het kantoor ook wordt weerspiegeld in deze materie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *